Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 tot 12:30 uur en van 15:00 tot 17:00 uur.
.
Na 17.00 uur en in het weekend wordt er waargenomen door de Spoedpost Westelijke Mijnstreek. Tel: 046-4009925

Openingstijden
Maandag8:00-12:3015:00-17:00
Dinsdag8:00-12:3015:00-17:00
Woensdag8:00-12:3015:00-17:00
Donderdag8:00-12:3015:00-17:00
Vrijdag8:00-12:3015:00-17:00
Wachtkamer Huisarts Geleen Lindenheuvel

Spreekuren

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak bellen tijdens de openingstijden van de praktijk of u maakt de afspraak zelf via de web-app.

We hebben ook iedere dag bloedprikken op afspraak van 8:00-11:00 uur.

Het komt wel eens voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt op het spreekuur bij de huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner. Hierdoor gaat voor ons tijd verloren. Ook gaat een plek verloren ten koste van een andere patiënt. Daarom het verzoek om op tijd af te bellen indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) afzegt?

Bij niet verschijnen zonder bericht maken wij een aantekening NVZB in uw dossier (Niet Verschenen Zonder Bericht). Als u weer een afspraak maakt en nogmaals niet komt opdagen dan zullen wij deze afspraak in rekening brengen. Houd er rekening mee dat deze factuur niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Spreekuur tijden

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

 

Telefonisch Spreekuur

Voor eenvoudige vragen en uitslagen kunt u contact opnemen met de assistente. De assistente overlegd met u of de arts contact met u opneemt. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt tussen 08:00 en 12:00 uur een visite aanvragen. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Online afspraak maken

U kunt ook online een afspraak maken voor het spreekuur. Het moet gaan om een niet-spoedeisende klacht: bij spoed altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk.
.
Een afspraak duurt 10 minuten en is geschikt voor het behandelen van één klacht. 

U kunt een online afspraak maken als u bent aangemeld voor de web-app. U kunt zich aanmelden bij onze assistenten, zij kunnen ook uitleg geven over het gebruik van de web-app.

Brieven

Tussen 8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 kunt u verwijsbrieven voor specialisten, fysiotherapeuten, verwijskaarten e.d. afhalen.
Bij de assistente kunt u terecht voor:

 • afspraken maken
 • recepten
 • urine na laten kijken
 • wratten aanstippen
 • oren uitspuiten
 • longfunctie onderzoek
 • hartfilmpje
 • gehoortest
 • injecties
 • zwangerschapstest

Bereikbaarheid

(Telefonische) bereikbaarheid
iedere dag van 8:00-12:30 en van 15:00-17.00 uur
.

Bereikbaarheid(046)- 2079000

Druk 1 voor spoed
Druk 2 voor de recepten herhaallijn
Druk 3 voor de assistente
Indien u geen keuze maakt wordt u automatisch doorverbonden met de
assistente.

.

Email adres: info@hmcl.nl
HMCL Balie Geleen Huisarts
Wachtkamer Geleen Huisarts

Disciplines

Huisartsen

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
U kunt voor een afspraak bellen tijdens de openingstijden van de praktijk.
.
Avond-, nacht- en weekenddienst:
.
Spoedpost Westelijke Mijnstreek (046)-4009925
Buiten de openingstijden (vóór 8:00 en na 17:00) en in de weekenden kunt u voor spoedgevallen terecht op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek.

Waar vindt u de Spoedpost Westelijke Mijnstreek? Deze is gevestigd in het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen.

Bezoekadres: Demystraat 1, 6162 AP Geleen

 

HOE WERKT HET?
U kunt niet zomaar langsgaan bij de Spoedpost Westelijke Mijnstreek.
U moet altijd eerst even bellen!

Als u ’s avonds of in het weekend met spoed een huisarts nodig heeft,
belt u 046 – 400 99 25. De triagist, een gespecialiseerde doktersassistente,
beoordeelt uw zorgvraag op urgentie en indiceert een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

Tijdens kantooruren (08.00-17.00) belt u eerst uw eigen huisarts

Dokterassistente

Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met de assistente maakt u afspraken. Dit kan van 8.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Zij behandelt onder andere ook vragen over recepten, verwijskaarten en ziekenfondsmachtigingen ect.

POH Somatiek

In de praktijk is zijn er vier praktijkondersteuners werkzaam. Dorien Smeets, Kristel Strik, Michelle Majk en Hedwig Pesgens.
.
Zij begeleiden mensen met een chronische aandoeningen zoals o.a. suikerziekte en longproblemen, hart en vaatziekte en ouderenzorg. Indien u voor begeleiding in aanmerking komt zal  de huisarts u naar haar verwijzen. De praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en de assistentes om u een zo goed mogelijk medische zorg te leveren.    

POH GGZ

Tevens zijn er 3 praktijkondersteuners GGZ werkzaam voor ondersteuning van de geestelijke gezondheid: Jean-Jacques Pirson, Marco Kusters en Nicole Sarkol.
.
In de functie van GGZ Ondersteuner van de huisarts proberen we zo laagdrempelig mogelijk binnen de vertrouwde omgeving van uw eigen praktijk te werken. Daar waar er vaak lichamelijke problemen zijn, maar geen duidelijke medische oorzaak zoals een ziekte te vinden is kan de GGZ ondersteuning belangrijk worden. Dan kan het namelijk zijn dat er andere problemen spelen, die meer op het psychische vlak liggen. Patiënten huiveren hier vaak voor, bang ‘gek’ verklaard te worden of naar een instelling te moeten gaan. Dat is bijna nooit het geval. Ieder mens loopt wel eens tegen problemen op waar hij of zij geen antwoord heeft, maar zich wel veel zorgen om maakt. Als de huisarts geen medische ziekte vast kan stellen, kan een kennismaking met de GGZ ondersteuner nuttig zijn. Het voordeel van deze ondersteuner is dat hij meer tijd heeft om de zaken die u bezighouden op een rij te zetten.
.
Lichamelijke klachten die hierbij kunnen spelen zijn aanhoudende vermoeidheid, verhoogde prikkelbaarheid (een korter lontje), hoofdpijn die vaak samenhangt met spanning. Vermoeidheidsklachten kunnen zo erg zijn, dat mensen zich opgebrand voelen. Spanning kan zich ook uiten in pijn in de nek en schouders, rugklachten, druk op de borst. Angstklachten kunnen meespelen met een onrustig en opgejaagd gevoel. Hierbij kan hyperventileren en paniekaanvallen voorkomen, soms zo erg dat je het gevoel kunt hebben alsof je een hartaanval krijgt. Stemmingsklachten komen voor waarbij er sprake kan zijn van een leeg gevoel, somberheid, energieverlies (nergens puf voor hebben), overal tegenop zien, vergeetachtigheid en niet meer op dezelfde manier kunnen
genieten van dingen (denk bijvoorbeeld aan een veranderende eetlust). Maar ook een toegenomen emotionaliteit en spontane huilbuien kunnen voorkomen. Als u klachten herkent, maak dan een afspraak met uw huisarts om dit verder te bespreken.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

In onze praktijk zijn Drs. Niessen-Schouwenaar en onze assistente: Celeste Piepers gecertificeerd in reisvaccinaties en reizigersadviezen.
.
U kunt bij ons in de praktijk terecht voor alle adviezen en nagenoeg alle vaccinaties die nodig zijn voor uw reis, waarbij ook rekening kan worden gehouden met speciale omstandigheden en chronische ziekten met bijbehorend medicatiegebruik.
.
Hier zijn speciale spreekuren voor ingepland.
Voor een afspraak te maken en informatie kunt u terecht op de website www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. De assistente zal u verdere instructies geven. De huisarts doet alleen keuringen voor het klein rijbewijs (B).  Indien u gekeurd moet worden voor het groot rijbewijs, kunt u de site van het CBR checken voor informatie. 

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,00

 

In uw brief staat een ZorgDomein code (ZD-code). Dit is een code waarmee de arts uw dossier gemakkelijk op kan zoeken en het keuringsrapport en/of verslag snel digitaal in kan dienen. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste of wilt u een groot rijbewijs aanvragen, dan dient u altijd gekeurd te worden. Na het invullen van de Gezondheidsverklaring ontvangt u een verwijsbrief voor een arts. In deze verwijsbrief, die u van het CBR ontvangt, staat een ZD-code vermeld. Neem deze brief mee naar uw afspraak !

rijbewijskeuring

Klachtenprocedure

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner.
.
Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een goed gesprek.
.
Probeert u altijd eerst het probleem met de direct betrokkene te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.

 

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen.

Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een assistente of praktijkondersteuner die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Medisch Centrum Lindenheuvel.
.

Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit Klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan uw klacht in behandeling volgens onze interne Klachtenregeling procedure. Hier beneden het interne klachtenformulier:
Interne klachtenformulier

.
Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Zie hiervoor:  https://skge.nl
.
U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl. https://www.thuisarts.nl/rechten-en-plichten-van-patienten

Uitleg WebApp

Wilt u gebruik maken van de web-app?

Geef dit dan door aan de assistente. Zij moet dit activeren. U ontvangt per mail een link om een wachtwoord aan te maken.

Wat heeft u nodig om gebruik te maken van de web-app ?

Vanwege de privacywet heeft iedere patiënt een eigen email en mobiel telefoonnummer nodig.

Wat kunt u met de web-app?

 • Zelf een afspraak maken bij uw huisarts
 • Uw medicatie herhalen (alleen chronische medicatie)
 • Een vraag stellen aan uw huisarts (eenvoudige vragen, géén spoed)
 • Uitslagen van bloed bekijken

Hoe werkt de web-app?

Ga naar onze website www.hmcl.nl

Hier moet u kiezen voor huisartsenpraktijk Vijgen óf huisartsenpraktijk Niessen

Er verschijnt nu een nieuw scherm waar u een keuze kunt maken: afspraak maken, e-consult starten etc

Als u een keuze maakt,  moet u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord die u heeft aangemaakt bij aanmelden voor de web-app

Als u een afspraak wilt maken, klikt u aan bij welke huisarts u een afspraak wilt

Kies daarna voor een dag en tijdstip

U ontvangt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak.

Mocht u toch verhinderd zijn, neem dan telefonisch contact op met de praktijk (046)-2079000

Voor het bestellen van herhaalrecepten, kunt u alleen medicatie aanvinken uit de lijst chronische medicijnen. Gebruikt u geen chronische medicatie dan is de lijst leeg. De bestelde medicatie kunt u de volgende werkdag ophalen bij uw apotheek

PORTAAL LINDENHEUVEL HUISARTS
Translate »
Call Now Button