PlusPraktijk

PlusPraktijk

In de Westelijke Mijnstreek is in het eerste kwartaal van 2019 het project PlusPraktijken gestart. Een groep van huisartsenpraktijken gaat samen richting geven aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Huisartenpraktijk Vijgen is zo’n PlusPraktijk.

De Pluspraktijken zullen een voorbeeldfunctie gaan vervullen in de regio en vormen de pilotpraktijken voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het is de bedoeling dat de PlusPraktijk initiatieven  realiseert die gezamenlijk moeten leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten. De focus hierbij is betere kwaliteit van zorg door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak.Translate »
Call Now Button